Pågående projekt

Marklägenheter

I Mörrum bygger vi 24st nya marklägenheter – arbetet pågår för fullt och innan byggsemestern så är samtliga 8st huskroppar resta och vädertätade. Allt går enligt plan och lägenheterna är inflyttningsklara 1 Mars 2018. Beställare är Karlshamnsbostäder.

Flerbostadshus

I Sölvesborg bygger NÄBO ett mindre flerbostadshus i 3 våningar + källare, samtliga våningsplan är resta och arbetet med yttertaket pågår. Inflyttningsklara i Nov-Dec 2017. Beställare är Husvagnsexpo i Bromölla.

Renoveringar & Ombyggnader

Vi har precis påbörjat renovering av ett flertal byggnader på gamla A3 i Åsums Fure utanför Kristianstad, arbetet ska vara färdigställt i Nov. Beställare är Kristianstads kommun.

I Olofström renoverar vi Vilboksskolan och Brännaregårdsskolan – arbetena ska  färdigställas under hösten 2017. Beställare är Olofströms Kommun

NÄBO har fått i uppdrag att bygga om fd Oves motor i Olofström till Gym – projektet har precis startat !

Övrigt

NÄBO håller på att färdigställa en villa från Fiskarheden i Gungvala och har parallellt påbörjat nybyggnad av en ny villa i Olofström. Vi har även påbörjat nybyggnad av ett stall i Sandviken som ska färdigställas i höst.